Ekonomi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi Ocak’ta azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak ayı Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler İnanç Endeksi açıklandı.

Finans sektöründe faaliyet gösteren 142 kuruluşun karşılıklarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre endeks, Ocak ayında bir önceki aya göre 20,6 puan azalarak 140,8 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ilişkin yayılım endeksleri incelendiğinde son 3 aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmet talebi ve gelecek dönemde hizmetlere yönelik talep beklentisi olmak üzere tüm alt endeksler yer alıyor. 3 ayda FHGE’yi azalan yönde etkiledi.

İş durumu ve hizmet talebine ilişkin değerlendirmelerle karşılaştırıldığında iş durumunun son 3 ayda iyileştiği yönündeki değerlendirmeler, son 3 ayda hizmet talebinde artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ve bu durumun devam edeceği yönündeki beklentiler karşılaştırıldığında Önümüzdeki üç ayda hizmetlere olan talebin artması zayıfladı.

İstihdam değerlendirmelerine göre, son 3 ayda istihdamda artış olacağını söyleyenler lehine eğilim güçlenirken, önümüzdeki üç ayda istihdamda artış bekleyenler lehine eğilim bir miktar azaldı.

Kârlılık değerlendirmelerine göre, son 3 ayda kârlılığında artış bildirenlerle önümüzdeki 3 ayda kârlılığında artış bekleyenler lehine eğilim bir önceki döneme göre zayıfladı.

Rekabet edebilirliğe ilişkin değerlendirmelerle karşılaştırıldığında iç pazarda rekabet gücünde son 3 ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ve önümüzdeki 3 ayda iyileşme olacağına dair beklentiler güçlendi.

Son 3 ayda dış pazarlarda rekabet gücünün arttığı yönündeki değerlendirmeler, hem Avrupa Birliği (AB) içinde hem de AB dışında dış pazarlarda zayıfladı.

AB içindeki dış pazarlarda önümüzdeki 3 aya ilişkin iyileşme beklentileri bir miktar güçlenirken, AB dışındaki dış pazarlarda aynı kaldı.

Ocak 2024’te “Finans ve Sigortacılık Faaliyetleri” bölümünde yer alan inanç endeksleri, NACE Rev.2 bölüm sınıflandırmasına göre alt fasıl prestijiyle değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre “64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (hariç) Sigorta ve Emeklilik Fonları)”, “65-Sigortacılık, “Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)” ve “66-Mali Hizmetler ve Sigortacılık Faaliyetlerine Yönelik Yardımcı Faaliyetler” kalemlerinde sırasıyla 21,4, 2,1 ve 32,3 puanlık düşüş yaşandı. ” sırasıyla bölümler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu